Verantwoord alcoholgebruik

Verantwoord alcoholgebruik

In kantine De Inval werken we met vrijwilligers achter de bar. De Drank- en Horecawet geeft aan dat op momenten dat alcohol geschonken wordt altijd een leidinggevende of een vrijwilliger, die een instructie heeft gekregen over verantwoord alcoholgebruik, aanwezig moet zijn. De leidinggevenden kunnen echter niet op elk moment van de dag in de kantine aanwezig zijn.

Aan kantinedienstvrijwilligers die alcohol schenken, worden de volgende eisen gesteld:
– tenminste 18 jaar zijn;
– een instructie verantwoord alcoholgebruik hebben ontvangen;
– geregistreerd staan bij de vereniging.

Om aan de verplichtingen van de Drank- en Horecawet te voldoen, dient u de Instructie Verantwoord Alcoholgebruik gevolgd te hebben.

In deze instructie wordt aandacht besteedt aan de volgende onderwerpen:
– Kennis van wettelijke voorschriften
– Kennis over risico’s van overmatig alcoholgebruik
– Leren hanteren van lastige situaties

Doel Drank- en Horecawet
• De verstrekking van alcoholhoudende dranken op een verantwoorde wijze reguleren.
• Voorkomen van mogelijke risico’s zoals:
  – alcoholgebruik kinderen;
  – overmatig gebruik;
  – ongevallen onder invloed.
• De Drank- en Horecawet regelt o.a. de verstrekking in commerciële (horeca, winkels) en in para-commerciële inrichtingen (verenigingen).
• De gemeente verstrekt de vergunning en kan eigen regels toepassen.

Belangrijke regels van de Drank- en Horecawet
• Aan jongeren onder de 18 jaar mag GEEN alcohol worden verkocht.
• Aan ouderen mag geen alcohol worden verkocht wanneer deze bedoeld is voor jongeren onder de 18 jaar.
De verstrekker van alcohol moet jeugdig ogende personen altijd om een geldig leeftijdsbewijs vragen:
• Paspoort
• OV-studentenkaart
• Rijbewijs

Schenkverboden:
• Het is niet toegestaan alcohol te verstrekken aan mensen die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren.
• Het is niet toegestaan alcoholgebruik al of niet onder dreiging met geweld af te dwingen.
• Het is niet toegestaan alcohol te verstrekken aan personen waarbij dit mogelijk kan leiden tot verstoring van openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.
• Het is niet toegestaan mensen toe te laten die zichtbaar te veel hebben gedronken of die onder invloed zijn van drugs.

Wat zijn de gevolgen van het niet naleven van de wettelijke voorschriften?
• De gemeente kan de vergunning tijdelijk of definitief intrekken.
• Bij een strafbaar feit kan de politie proces verbaal opmaken.
• De inspectie (Voedsel en Warenautoriteit van VWS) kan hoge boetes opleggen: overtreding regels is een economisch delict.
• Bij het niet naleven van de regels kan de leidinggevende en het bestuur aansprakelijk worden gesteld.

Soorten alcoholhoudende dranken
De Drank- en Horecawet maakt onderscheid tussen:
• Zwak-alcoholhoudende drank: bevat tot 15% alcohol zoals bier, wijn e.a.
• Sterke drank: bevat 15% of meer alcohol zoals whisky, jenever.

De opname van alcohol
• Alcohol wordt via de slokdarm, de maag en de dunne darm rechtstreeks opgenomen in het bloed en door het lichaam verspreid.
• Zodra de alcohol de hersenen bereikt voel je dat je ‘onder invloed’ bent.
• Één standaardglas alcohol leidt gemiddeld tot een promillage van 0,2 bij mannen en 0,3 bij vrouwen.

De afbraak van alcohol
• Alcohol is voor het lichaam een schadelijke stof.
• De lever doet 1 á 1,5 uur over het afbreken van de hoeveelheid alcohol van een standaardglas.
• De afbraak van alcohol door de lever kan niet worden versneld door bijv. dansen, koffie drinken of een koude douche.
• Als je 2 standaardglazen alcohol gedronken hebt ben je daarom minstens 2 uur onder invloed etc.

Nadelige korte termijn gevolgen van overmatig alcoholgebruik
• Nederland telt ruim 200 doden en 3.000 ernstige gewonden door alcohol in het verkeer.
• Tijdens het uitgaan: 1 op de 5 jongeren wordt slachtoffer van alcohol-agressie in een jaar.
• Bij ongevallen thuis of op het werk speelt alcohol vaak een rol.
• Alcoholgebruik van zwangere moeder is schadelijk voor het ongeboren kind.

Hoe te handelen in lastige situaties
In de dagelijkse praktijk kunnen een aantal vervelende situaties voorkomen zoals:

– Iemand is kennelijk jonger dan 18 en vraagt om een biertje.
Als de kantinedienstvrijwilliger weet dat de persoon jonger dan 18 is (ook al is hij maar een week van zijn verjaardag verwijderd) moet altijd geweigerd worden om alcohol te schenken. De vrijwilliger is verantwoordelijk voor het naleven van de regels en niet de klant. Hij/zij riskeert een overtreding van de Drank- en Horecawet.

– Een ouder iemand vraagt om een biertje met de kennelijke bedoeling om dit aan de nog niet 18 jarige te geven.
Ook in dit geval is de vrijwilliger verantwoordelijk en zal hij/zij moeten weigeren om hieraan mee te werken. De vrijwilliger is verantwoordelijk voor het naleven van de regels en niet de klant. Hij/zij riskeert een overtreding van de Drank- en Horecawet.

– Een klant is in kennelijke staat van dronkenschap en wil alsnog een alcoholische versnapering.
Ook al is het moeilijk toch zal de vrijwilliger zich moeten realiseren dat hij/zij verantwoordelijk is voor het naleven van de regels en niet de klant. Hij/zij riskeert een overtreding van de Drank- en Horecawet.

Met de bij een ieder aanwezige overredingskracht en door een beroep te doen op elkaars verantwoordelijkheden zal het nagenoeg altijd lukken om het gewenste resultaat te behalen, ook al zal het weigeren van een alcoholische consumptie niet altijd even prettig worden ervaren.