05 Regeling voor het annuleren van de zaalhuur door onvoorziene omstandigheden

05 Regeling voor het annuleren van de zaalhuur door onvoorziene omstandigheden

1. Definities

a. Verhuurder

    Stichting de Inval

b. Huurder

    Vereniging welke de zaal, zaaldeel of zaaldelen heeft gehuurd in de sporthal

c. De sporthal

    Sporthal Sport aan Zee

    Akkerbouwstraat 3

    1787 AR Julianadorp

2. Uitvoering

In dit document wordt aangegeven om welke reden de huurder bij de verhuurder kan aangeven geen gebruik te maken van de zaal, zaaldeel of zaaldelen in de sporthal en aanspraak kan maken op een nieuw kosteloos moment om de sportactiviteit te beoefenen. Opnieuw plannen van de sportactiviteit dient in overleg met de verhuurder te geschieden. Het initiële huurmoment van de betreffende sportactiviteit blijft bestaan en zal om die reden ook in rekening worden gebracht.

3. Reden

In volgende gevallen wordt door de verhuurder de regeling toegepast cf. punt 2:

a. gevaarlijk weer: indien het KNMI op haar website www.knmi.nl in de categorie Gladheid gebieden heeft voorzien van een gele kleurcode, of indien er gereisd moet worden door een gebied voorzien van gele kleurcode;

b. extreem weer: indien het KNMI op haar website www.knmi.nl gebieden heeft voorzien van een oranje kleurcode, of indien er gereisd moet worden door een gebied voorzien van oranje kleurcode;

c. weeralarm of verkeeralarm: indien het KNMI een weeralarm of Rijkswaterstaat een verkeeralarm heeft afgegeven, waarbij een team van de vereniging die tegen de huurder speelt door een gebied moeten reizen waarvoor het alarm geldt;

4. In andere voorkomende gevallen ligt de beslissing bij het bestuur van stichting “De Inval”.