01 Huisregels sportkantine

01 Huisregels sportkantine

  1. Binnen het gehele gebouw is het niet toegestaan te roken. 
  2. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholische, niet-alcoholische dranken en/of etenswaar te nuttigen in de kantine of op het terras. 
  3. Het is niet toegestaan om, in de kantine gekochte (alcoholische) dranken elders te nuttigen dan in de kantine of op het terras. 
  4. Wij willen voorkomen dat personen met meer dan het wettelijk toegestane alcoholpercentage aan het verkeer deelnemen, op basis hiervan kan de verstrekking van alcoholhoudende dranken worden geweigerd. 
  5. Aan personen onder 18 jaar wordt geen alcoholhoudende drank verstrekt. Ook is het niet toegestaan alcoholische drank te nuttigen door personen onder de 18 jaar. De beheerder heeft het recht om bij twijfel aan de gebruiker een geldig identificatiebewijs te vragen. Bij misbruik door de gebruiker zal de toegang worden ontzegd. 
  6. Personen die aanstootgevend of agressief gedrag vertonen, zullen worden verwijderd en de toegang worden ontzegd. 
  7. Bij sprake of vermoeden van drugsgebruik zal de gebruiker worden gevorderd zich te verwijderen en/of worden verwijderd en de toegang worden ontzegd. 
  8. De beheerders zijn niet aansprakelijk voor ontvreemding van of schade aan persoonlijke eigendommen.