03 Beleid betreffende de reclameborden

03 Beleid betreffende de reclameborden

Na klachten van de verenigingen is op 24-06-2010 een besluitgenomen over de reclameborden en de financiële consequentie. Aanleiding was het feit dat diverse sponsoren wel een club financieel willen steunen maar niet via de stichting.

Hoe was het geregeld?

Voorheen was het zo dat een sponsor door een vereniging werd gevonden en gemeld aan stichting De Inval, waarna de actie door de stichting werd overgenomen. Voor een reclamebord contract van drie jaar waren de kosten voor de sponsor als volgt opgebouwd:

€ 250,- per jaar. Voor de totale contractperiode dus € 750,- waarbij de stichting de maakkosten voor haar rekening nam (€ 150,-). Netto leverde dit dus € 200,- per jaar op voor de stichting en direct niets voor de verenigingen.

Hoe gaat het nu worden?

De stichting bemoeit zich niet met de bedragen die een vereniging met een bordsponsor afspreekt voor een reclamebord. De enige twee verplichtingen die bij de verenigingen ligt is dat via stichting De Inval de borden moeten worden vervaardigd a € 150,- i.v.m. het uniforme karakter van de borden in de sporthal (beleid van Scholen aan Zee).